docapba
4 ngày trước docapba : chiếu tướng
free0fire9
4 ngày trước free0fire9 : chào
thanhphamchi234
4 ngày trước thanhphamchi234 : Có ai biết lấy mã ở đâu không
perfectboybk
2 ngày trước perfectboybk : Nạp coin giá thế nào vậy ad ?
ihotgotit
1 ngày trước ihotgotit : um có nạp bằng thẻ ko chứ mình muốn ủng hộ cho web mà ko bt nạp thẻ ở đâu
Nagi Whale
1 ngày trước Nagi Whale : Nạp 27k Momo rồi không biết khi nào có :))
edophoenix2
1 ngày trước edophoenix2 : tiên đế
Minh Duy
1 ngày trước Minh Duy : ở đây ko ghi các mốc nạp coin nhỉ??
luyenquanmobi1
1 ngày trước luyenquanmobi1 : 10k 100 coin
luyenquanmobi1
1 ngày trước luyenquanmobi1 : 100k 2000 coin
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo